Ako konvertovať dokument do PDF cez MS Word, Libre Office, Google Documents

Návod ako jednoducho konvertovať dokument do PDF v programoch MS Word, Libre Office, Google Documents. Tlač dokumentov na http://www.exprestlac.sk/dokumenty

Read More...

Jak převést dokument do PDF v MS Word, Libre Office, Google Documents

Návod jak snadno převést dokument do PDF v MS Word, Libre Office, Google Documents. Tisk dokumentů na http://www.expressprinting.cz/dokumenty

Read More...

Jak převést dokument do PDF v MS Word, Libre Office, Google Documents

Návod jak snadno převést dokument do PDF v MS Word, Libre Office, Google Documents

Read More...