สร้างเกมด้วย MS Excel by.NB

มีอะไรที่ผิดผลาด ติเตียนกันได้เลย 😀 (ลงใหม่ครับ) *================================================* รายชื่อผู้จัดทำ : 1) จารุกิตติ์ ทองแดง ม.3/2 เลขที่ 3 2) ฉัตรดนัย จันทร์แก้ว ม.3/2 เลขที่ 4 ==================================================[…]

Read More...