some tips in ms word1. அரபிக் டைப் செய்ய என்ன செய்வது
2. அரபிக் எண்கள் எப்படி மாற்றுவது
3. எப்படி வேர்டில் புட்நோட் போடுவது
4. அரபி புட்நோட் போடும் பொழுது இடது பக்கமாக இருக்கும் கோட்டை எப்படி வலது பக்கமாக…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *