Praktické cvičení pro MS Excel 2007Použití funkcí MAX, SVYHLEDAT, POZVYHLEDAT, DZÍSKAT, ODKAZ, NEPŘÍMÝ.ODKAZ a CONCATENATE v programu MS Excel 2007.

Cílem je nalézt nejvyšší teplotu, přiřadit k ní odpovídající město a následně vypsat ve větě. K dosažení cíle byly použity tři odlišné cesty. Nejdříve pomocí vyhledávací funkce SVYHLEDAT, následně pomocí databázové funkce DZÍSKAT a do třetice kombinací funkcí POZVYHLEDAT, ODKAZ a NEPŘÍMÝ.ODKAZ.

1 thought on “Praktické cvičení pro MS Excel 2007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *