MS Excel: SVYHLEDAT (1/2)Pomocí funkce SVYHLEDAT najdeme hodnoty v tabulce pomocí zvoleného identifikátoru

Více info: http://video-skola.cz/video/play/4-vyhledavani-pomoci-svyhledat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *