MS Excel Keyboard Shortcuts ( Malayalam ) – Day 8In this video tutorial series, I would like to share with you some of the very useful Time-saving keyboard shortcuts in Microsoft Excel 2010.

Click below link to get English version of this video

5 thoughts on “MS Excel Keyboard Shortcuts ( Malayalam ) – Day 8

  1. ഹലോ മനോജ്‌ താങ്കളുടെ ഈസംരംഭം വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒന്നാണ് വിവരണവും ഹ്ര്‍ധ്യമാണ് കഴിയുമെങ്കില്‍ എക്സേലിന്റെ ഉപയോഗം പൂര്‍ണ്ണമായ ഒരുവിവരണം 
    താങ്കളില്‍നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *