MS Excel: COUNTIFS, SUMIFSFunkce COUNTIFS a SUMIFS používáme v případech, kde hledáme počet nebo součet hodnot v oblasti na základě VÍCE NEŽ 1 kritéria.
Více info: http://video-skola.cz/video/play/6-soucet-a-pocet-pomoci-funkci-sumifs-a-countifs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *