[Câu 06-10] Đáp án 101 câu hỏi MS-Word 2010 – Đề thi công chức 2016



101 Câu hỏi trắc nghiệm MS Word 2010 – Đề thi công chức thuế 2016
—————————————————————————————————————-
– Câu 6. Bấm tổ hợp phím Ctrl + B trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì cho khối văn bản đang chọn:
– Câu 7. Bấm tổ hợp phím Ctrl + I trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì cho khối văn bản đang chọn:
– Câu 8. Bấm tổ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *