7. Automātiskais satura rādītājs un stili MS Word 2010Automātiskā satura rādītāja izveidošana. Nodaļu nosaukumu noformēšana ar stiliem. Stilu modificēšana.
Satura rādītāja stilu TOC noformēšana.

1 thought on “7. Automātiskais satura rādītājs un stili MS Word 2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *