3. Tabulācijas lietojums MS Word 2010Tabulācijas pieturas un to pielietojums.
Logs TABS. Tabulēšanas pieturu iestatīšana, mainīšana un dzēšana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *