MS EXCEL 2013 #1 (File menyusu)

Hamınıza salam dostlar. Bu gün sizlərlə yeni seriyaya başlayırıq. Bu seriyada təxminən 13-14 video yükləyəcəyik. Bu seriyamızın ilk videosudur. Bu[…]

Read More...

How to create Table of contents in ms word 2016 Step by step

This is a step by step video on creating the table of contents and modifying the styles using Word 2007[…]

Read More...

How to Extract Data from a Spreadsheet (MS Excel) using HLookUp

How to Extract Data from a Spreadsheet using HLookUp: Microsoft Excel HLookUp function to pull data (xls, xlsx)

Read More...

Microsoft Word: How to work on Table, Design and Layout in MS Word

इस विडियो मे बतायेंगे कि Microsoft Word में टेबल का स्तेमाल कहां कहां होता है अौर कब और कैसे करते[…]

Read More...