#2 Thử tính năng 3D Models trên MS PowerPoint (Try using 3D Models in MS PowerPoint) | CVHOANGPTPhần 2 mình cho thử hiệu ứng chuyển cảnh Morph trên MS PP.
Video ngắn trải nghiệm thử tính năng mới nhất của Office 365.
Thực hiện bởi cvhoangpt. Mọi quyền được bảo lưu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *