1#การใส่เลขหน้า Word ง่ายๆ เฉพาะหน้า บางหน้า เริ่มที่หน้าไหนก็ได้การใส่หมายเลขหน้า Ms Word เบื้องต้น ใส่บางหน้า การทำรายงาน

คลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนำการใส่เลขหน้าในรายงาน พร้อมตัวอย่างการทำรายงานเบื้องต้น ที่มี หน้าปก คำนำ สารบาญ และเนื้อหา…

1 thought on “1#การใส่เลขหน้า Word ง่ายๆ เฉพาะหน้า บางหน้า เริ่มที่หน้าไหนก็ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *