เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ Ms Excelแนะนำพื้นฐานเบสิกโปรแกรม Ms Excel ตั้งแต่เปิดโปรแกรม การคีย์ข้อมูล การเพิ่ม เปลี่ยนชื่อ การลบ Workbook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *