สร้างเกมด้วย MS Excel by.NBมีอะไรที่ผิดผลาด ติเตียนกันได้เลย 😀 (ลงใหม่ครับ)
*================================================*
รายชื่อผู้จัดทำ :
1) จารุกิตติ์ ทองแดง ม.3/2 เลขที่ 3
2) ฉัตรดนัย จันทร์แก้ว ม.3/2 เลขที่ 4
==================================================
music : Kevin MacLeod ~…

4 thoughts on “สร้างเกมด้วย MS Excel by.NB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *