วิธีแก้ปัญหา MS Word 2016 ทำงานอืดมากหรือแฮงก์บ่อย (Windows 10)คลิกที่นี่สำหรับเพลย์ลิสต์นานาสาระด้านไอที “IT Tips by Ajarn Chan” playlist https://www.youtube.com/playlist?list=PLQYV5PMYtmIikB5pODlorXRbAxnjfVTs4.

The free music at the end is “Sunny Looks Good on You” by Midnight North, attribution not required, downloaded from https://www.youtube.com/audiolibrary/music on April 5, 2018. The free image is from…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *