การใช้ MS powerpoint บน Office 2010 (ตอน 1/2)http://www.ict.buu.ac.th การฝึกอบรม ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 โดยวิทยากรจาก บ.ไมโครซอฟต์ ประเทศไทย จำกัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *