การใช้งานคำสั่งลัด Shortcut Keys | MS WORDคลิปวิดีโอนี้ : นักเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานคำสั่งลัด Shortcut Keys ในโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด
1) การคัดลอก (Ctrl+C)
2) การตัดหรือย้าย (Ctrl+X)
3) การวาง…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *